MG PRESS CZ | žákovské knížky | reklamní agentura | grafické studio

Site menu:

TOPlist

GRAFIKA, SAZBA, ZLOM, PREPRESS

 

 Grafické studio MG PRESS CZ se zabývá komplexním zpracováním zakázek, od návrhu přes zpracování dat až k finálnímu produktu. Tedy sazba, zlom, prepress, digitální nátisk, produkční digitální tisk, postpress. Jsme schopni zpracovat jakoukoliv zakázku: vizitky, letáky, nabídkové listy, katalogy, kalendáře, firemní dokumenty, výroční zprávy, produktové listy, plakáty…

 

Grafické práce, sazba, zlom,
montáže,

retuše

a úpravy fotografií

Hodinová sazba: 450 Kč/hod. vč.DPH (v rozsahu do 10 hod. graf. práce)

Hodinová sazba: 350 Kč/hod. vč.DPH (nad 10 hod. graf. práce)

Účtuje se každých (i započatých) 10 min. práce.

Nerozlišujeme zda pracujeme samostatně nebo za přítomnosti klienta v našem studiu. Pracujeme vždy stejně kvalitně a efektivně. Osobní přítomnost při tvorbě a přípravě zakázky je nutno!!! domluvit předem. Tato základní sazba se účtuje u všech grafických prací s vyjímkou těch, které jsou obsaženy v ceníku - viz níže. V případě individuální kalkulace komplexní tiskové zakázky je cena grafických prací součástí kalkulace. V tomto případě již není zvlášť účtována.

  

CENÍK NEJBĚŽNĚJŠÍCH GRAFICKÝCH PRACÍ

popis

 cena  vč. DPH

grafické práce - kontrola dodaných tiskových dat

služba obsahuje: kontrolu dat, které si zákazník dodá již připravená jako tisková, zda odpovídají požadavkům na tisk, případně zda jsou shodná s tiskovým standardem PDF/X (kontrola před výstupem)

ZDARMA

grafické práce - aktualizace dat při dotisku

služba obsahuje: aktualizaci dat (grafického návrhu, který byl u nás v minulosti realizován) v případě následného dotisku, dle informací dodaných zákazníkem, opětovné zaslání náhledu ke korektuře, zapracování korektur, předtisková příprava

ZDARMA

grafické práce - ruční montáž nesprávně dodaných dat k tisku

V případě, že dodaná data k tisku nemají správně nastavené parametry (spadavky, ořezové značky) nebo nejsou správně vyřazeny, např. při tisku brožury budou tyto našimi DTP operátory ručně připraveny (nasázeny) do správných a odpovídajících rozměrů se správnými parametry aby mohl být proveden tisk a následné zpracování. Tato ruční úprava (přesazba) je samostatně účtována za každý jednotlivý dokument. 

50,00

grafické práce - vizitka jednostranná - standard 

služba obsahuje: jednoduchý návrh vizitky dle předem specifikovaných požadavků zákazníka, umístění dodaného loga (obrázku, kresby), sazba textů (jména, kontaktů), barevný podtisk, zaslání náhledu zákazníkovi ke korektuře, zapracování korektur, předtisková příprava

120,00

grafické práce - vizitka oboustranná - standard 

služba obsahuje: jednoduchý návrh vizitky dle předem specifikovaných požadavků zákazníka, umístění dodaného loga (obrázku, kresby), sazba textů (jména, kontaktů), barevný podtisk, zaslání náhledu zákazníkovi ke korektuře, zapracování korektur, předtisková příprava

  200,00

grafické práce - individuální složitější návrhy vizitek, letáků, prospektů, katalogů, brožur, publikací, knih, kalendářů 

služba obsahuje: vytvoření návrhu dle předem specifikovaných požadavků zákazníka nebo dle dodaného design manuálu, zaslání náhledu zákazníkovi ke korektuře, další úpravy a korektury, opětovné zaslání finální verze k závěrečné korektuře a potvrzení, předtisková příprava

individuální

kalkulace
 

grafické práce - kalendáře

aktuální ceny, vztahující se k výrobě kalendářů naleznete v záložce "KALENDÁŘE"

Ceník je platný od 18.2.2017.                                                             Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

JSME TADY PRO VÁS....
Po předchozí domluvě a na objednávku jsme Vám k dispozici kdykoliv, dle Vašich požadavků včetně večerních a nočních hodin i sobot a nedělí bez jakýchkoliv dalších příplatků. Je nutno se však předem objednat telefonicky nebo e-mailem.