MG PRESS CZ | žákovské knížky | reklamní agentura | grafické studio

Site menu:

TOPlist

Poskytujeme NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 

Náhradní plnění poskytujeme od 1.1.2014 a je možné je využít na veškeré námi nabízené služby a tiskoviny.

Náhradní plnění nezprostředkováváme!  Jsme zaměstnavateli OZP.

 

Zakázky, které mají být realizovány prostřednictvím NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, musejí být domluveny předem. Zpětně nelze poskytovat!!!

Od letošního roku byl stanoven minimální limit objednávky pro uplatnění NP.

Pro školy a obdobné příspěvkové organizace: 2.000 Kč vč. DPH pro jednotlivou objednávku.

(POZOR ! Školám poskytujeme na vyžádání NP i s případnými slevami a bonusy.)

Pro ostatní podnikatelské subjekty: 5.000 Kč vč.DPH pro jednotlivou objednávku.

Pro více informací kontaktujte p. Marcelu Palonci

telefon: +420 605 103 196,  +420 553 034 714

E-mail: marcela.palonci@tiskovyservis.eu

Kontaktní údaje:

MG PRESS CZ s.r.o.

Opletalova 608/2, 736 01 Havířov-Šumbark

IČO: 01768794    DIČ: CZ01768794

Naše společnost je uvedena také v oficiálním katalogu zaměstnavatelů OZP,

který vede Úřad práce ČR - viz odkaz:

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp/

(název vyhledávané firmy MG PRESS CZ s.r.o.) 

 

Pro rok 2018 máme k dispozici volné prostředky ve výši 3 591 673 Kč.

 

Aktualizace: k 25.10.2018 máme prostředky pro Náhradní plnění ve výši:

654 000 Kč !!! a to výhradně pro naše zákazníky z řad škol a příspěvkových organizací.  Po vyčerpání této částky již NP pouze na individuální dotaz.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

Dne 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

   Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením. Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

   Od 1. 10. 2017 bude odběratel informován o zaevidování náhradního plnění automaticky generovaným e-mailem, který sdělil dodavateli.

V praxi to znamená, že nebudeme již rozesílat čestná prohlášení, ale každou fakturu s NP budeme nahrávat do systému MPSV a odtud vám bude po úhradě faktury (nejpozději do 30 pracovních dnů) odeslán e-mail, který budete muset potvrdit. Tento krok již bude nevratný.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.