MG PRESS CZ | žákovské knížky | reklamní agentura | grafické studio

Site menu:

TOPlist

Poskytujeme NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 

Náhradní plnění poskytujeme od 1.1.2014 a je možné je využít na veškeré námi nabízené služby a tiskoviny.

Náhradní plnění nezprostředkováváme!  Jsme zaměstnavateli OZP.

 

Zakázky, které mají být realizovány prostřednictvím NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, musejí být domluveny předem. Zpětně nelze poskytovat!!!

Od letošního roku byl stanoven minimální limit objednávky pro uplatnění NP.

Pro školy a obdobné příspěvkové organizace: 2.000 Kč vč. DPH pro jednotlivou objednávku.

(POZOR ! Školám poskytujeme na vyžádání NP i s případnými slevami a bonusy.)

Pro ostatní podnikatelské subjekty: 5.000 Kč vč.DPH pro jednotlivou objednávku.

Pro více informací kontaktujte p. Marcelu Palonci

telefon: +420 605 103 196,  +420 553 034 714

E-mail: marcela.palonci@tiskovyservis.eu

Kontaktní údaje:

MG PRESS CZ s.r.o.

Opletalova 608/2, 736 01 Havířov-Šumbark

IČO: 01768794    DIČ: CZ01768794

Naše společnost je uvedena také v oficiálním katalogu zaměstnavatelů OZP,

který vede Úřad práce ČR - viz odkaz:

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp/

(název vyhledávané firmy MG PRESS CZ s.r.o.) 

 

Pro rok 2018 máme k dispozici volné prostředky ve výši 3 591 673 Kč.

Z toho:  (prostředky pro NP máme rozděleny do několika oblastí)

   500 000 Kč rezervace v rámci projektu pro školy - sešity

   500 000 Kč rezervace v rámci "celoročních dohod s vybranými ZŠ" 

   735 000 Kč rezervace pro školy

   235 000 Kč rezervace pro ostatní firmy a organizace

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace: k 21.2.2018 máme prostředky pro Náhradní plnění vy výši:

1 508 600 Kč - volné

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

Dne 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

   Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením. Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

   Od 1. 10. 2017 bude odběratel informován o zaevidování náhradního plnění automaticky generovaným e-mailem, který sdělil dodavateli. Na tomto e-mailu odběratel potvrdí evidované údaje nebo jej vrátí dodavateli k opravě. V e-mailu je odkaz, po jehož rozkliknutí se odběrateli zobrazí stránka, kde jsou odběrateli sděleny příslušné údaje. Odběratel po jejich kontrole klikne na tlačítko „doklad je v pořádku/vrátit k opravě/odmítnout“.

   U náhradního plnění, kde je datum dodání do 30. 9. 2017 nebude z důvodů úspory administrativní zátěže potvrzovací e-mail odběratelům zasílán.

V praxi to znamená, že nebudeme již rozesílat čestná prohlášení, ale každou fakturu s NP budeme nahrávat do systému MPSV a odtud vám bude po úhradě faktury (nejpozději do 30 pracovních dnů) odeslán e-mail, který budete muset potvrdit. Tento krok již bude nevratný.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.