MG PRESS CZ | žákovské knížky | reklamní agentura | grafické studio

Site menu:

TOPlist

Jak dodat data k tisku a grafickému zpracování

JSEM PROFESIONÁL:

  • Data k tisku musejí být vždy dodána v tiskovém PDF nejlépe PDF/X-1a:2001 (případně nastavení tisku jako: komerční tisk, kvalitní tisk, press, print apod., dle druhu používaného software) včetně nastavených spadávek, ořezových a soutiskových značek.

  • PDF s daty k tisku zasílejte vždy v jednom povedení (vizitku ve velikosti vizitky, leták A5 ve velikosti A5). Neprovádějte ručně montáže na arch. Ušetříte tím práci nejen sobě, ale i nám. Veškeré montáže provádíme přímo v ripu tiskárny.

  • Pokud by tisková data měla více stran (např. u vizitek a letáků rub a líc, nebo brožura, kniha), zasílejte VŽDY v jednom PDF o více stranách postupně, jak mají jít za sebou ve výsledné tiskovině. Opět tak usnadníte montáž.

  • Vždy po doručení (stažení) dat a jejich obecné kontrole Vám bude přijetí zakázky potvrzeno na stejnou adresu (RE:)

Nákresy jak nejlépe dodat tisková data, aby zpracování u nás bylo snadnější:

vizitky
letáky DL (99x210mm)

letáky všechny formáty (A6-A3)

JSEM BĚŽNÝ ZADAVATEL:

  • Připravte si všechny potřebné podklady pro zakázku a zašlete je nejlépe najednou (texty, fotografie, obrázky, loga, ...)
  • Fotografie zasílejte pokud možno v původních souborech nebo co nejvyšší kvalitě (foto stažené z web stran je pro tisk naprosto nevhodné). Totéž platí i pro obrázky.
  • Loga a další grafické prvky pokud možno dodejte jako vektorovou grafiku (nejlépe nějaký soubor se zkratkou cdr., ai., eps., PDF).
  • V případě zaslání objednávky e-mailem se pokuste srozumitelně popsat požadavky na grafický návrh, úpravy nebo přípravu zakázky k tisku.
  • Všechna dodaná data před započetím prací zkontrolujeme a v případě jakýchkoliv nedostatků Vás budeme kontaktovat s patřičným vysvětlením.
  • Všechny grafické práce jsou samostatně zpoplatněny - viz ceník v záložce GRAFICKÉ STUDIO.